راه‌های ارتباط با ما

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی با آقای بهمن قاسمی( مدیر اجرایی نمایشگاه) به شماره و آدرس ایمیل زیر مراجعه نمایید:
تلفن: 09029577952
ایمیل: fair.iraniansnewtime@gmail.com
و همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره و یا وب سایت زیر مراجعه فرمایید :
تلفن : 32318319-071 فکس : 32343784-071
وب سایت : www. Iraniansnewtime.com
آدرس دفتر : شیراز – خیابان زند- روبروی هتل بین المللی پارس – ساختمان ۴۹۰- واحد ۱۶